Colors: Purple Color

Zamiast zmniejszenia emisji CO2, emitowanego przez nowe samochody jeżdżące po Unii Europejskiej, od dwóch lat notujemy wzrost. Spowodowane jest to zwiększeniem odsetka pojazdów z silnikiem benzynowym, a zmniejszeniem tych z silnikiem Diesla, przy wciąż niewielkiej liczbie aut elektrycznych.

Według wstępnych wyliczeń zasoby wydobywalne węglowodorów w nowo odkrytym złożu Shrek na koncesji PL838 mieszczą się w przedziale między ok. 19 a 38 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), co potwierdził Norweski Dyrektoriat Naftowy (NPD).

Część zachodnich ekspertów przekonuje, że Ukraina powinna zdecydować się na model gospodarki oparty na rolnictwie. Jak pokazuje rzeczywistość, to co opłacalne dla części producentów może mieć opłakane skutki dla kraju jako całości.

Unijne hutnictwo jest pierwszą ofiarą polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Od zeszłego roku produkcja spada. Jednocześnie rośnie import stali spoza UE – z krajów, gdzie nie ma obciążeń finansowych wynikających z polityki klimatycznej.

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane