Bezrobocie w Polsce w kwietniu 2019, na podstawie danych GUS2
Bezrobocie w Polsce w kwietniu 2019, na podstawie danych GUS2
Członkowie NATO
Członkowie NATO
Członkowie OECD
Członkowie OECD
Dług publiczny
Dług publiczny
Długość urzędowania premierów
Długość urzędowania premierów
Doing Business 2018
Doing Business 2018
Doing Business 2019
Doing Business 2019
Dynamika PKB w I kw. 2019 r. w stosunku do IV kw
Dynamika PKB w I kw. 2019 r. w stosunku do IV kw
Dynamika PKB w I kwartale 2019 roku Q_Q-1, Eurostat(1)
Dynamika PKB w I kwartale 2019 roku Q_Q-1, Eurostat(1)
Dynamika PKB w I kwartale 2019 w stosunku do I kwartału 2018
Dynamika PKB w I kwartale 2019 w stosunku do I kwartału 2018
Emerytury na specjalnych zasadach
Emerytury na specjalnych zasadach
Ewolucja Unii Europejskiej
Ewolucja Unii Europejskiej
Frekwencja wyborcza w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców w wyborach parlamentarnych 2019
Frekwencja wyborcza w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców w wyborach parlamentarnych 2019
Frekwencja wyborcza w wg grup wiekowych w wyborach parlamentarnych 2019
Frekwencja wyborcza w wg grup wiekowych w wyborach parlamentarnych 2019
Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych 2019 w podziale na województwa
Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych 2019 w podziale na województwa
Innowacyjność gospodarek
Innowacyjność gospodarek
Korelacja pomiędzy PKB per capita PPP a liczbą obsłużonych pasażerów na lotniskach
Korelacja pomiędzy PKB per capita PPP a liczbą obsłużonych pasażerów na lotniskach
Kraje, które odzyskały niepodległość w 1960 roku
Kraje, które odzyskały niepodległość w 1960 roku
Kraje, których HDI jest większe niż HDI Bułgarii stan na 2017
Kraje, których HDI jest większe niż HDI Bułgarii stan na 2017
Kwartalny wzrost PKB w wybranych krajach Europy Q2_Q1 2018 wg Eurostat
Kwartalny wzrost PKB w wybranych krajach Europy Q2_Q1 2018 wg Eurostat
Liczba aut przypadających na 1000 mieszkańców w danym kraju w 2017 roku, Eurostat
Liczba aut przypadających na 1000 mieszkańców w danym kraju w 2017 roku, Eurostat
Liczba lotnisk z danego kraju w TOP100 największych portów w Europie w 2018 roku
Liczba lotnisk z danego kraju w TOP100 największych portów w Europie w 2018 roku
Liczba odprawionych pasażerów na polskich lotniskach w 2018 roku
Liczba odprawionych pasażerów na polskich lotniskach w 2018 roku
Mapa badania i rozwoj 2017
Mapa badania i rozwoj 2017
Nadwyżka budżetowa
Nadwyżka budżetowa
Odsetek absolewentów studiów wyższych w wieku 20-34 lata, które znalazły zatrudnienie, Eurostat 2019
Odsetek absolewentów studiów wyższych w wieku 20-34 lata, które znalazły zatrudnienie, Eurostat 2019
Odsetek kobiet na stanowiskach managerskich, Eurostat 2017
Odsetek kobiet na stanowiskach managerskich, Eurostat 2017
Odsetek osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin
Odsetek osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin
PKB per capita mierzone PSN  wg MFW, dane za rok 2017
PKB per capita mierzone PSN wg MFW, dane za rok 2017
PKB per capita PPP w 2018 roku wg MFW
PKB per capita PPP w 2018 roku wg MFW
PKB per capita PPP w stosunku do średniej UE, Eurostat 2018
PKB per capita PPP w stosunku do średniej UE, Eurostat 2018
PKB per capita PSN wybranych krajów Europy w stosunku do średniej unijnej 2018
PKB per capita PSN wybranych krajów Europy w stosunku do średniej unijnej 2018
PKB Polski
PKB Polski
Płaca minimalna PPP Europa
Płaca minimalna PPP Europa
Podatki w stosunku do PKB 2018
Podatki w stosunku do PKB 2018
Prognozy dynamiki PKB na rok 2019 wg Komisji Europejskiej w maju 2019
Prognozy dynamiki PKB na rok 2019 wg Komisji Europejskiej w maju 2019
Prognozy PKB per capita PSN wg MFW (tys2
Prognozy PKB per capita PSN wg MFW (tys2
Reparacje wojenne dla Polski
Reparacje wojenne dla Polski
Średnia oczekiwana długość życia w 2017 roku, Eurostat
Średnia oczekiwana długość życia w 2017 roku, Eurostat
Stopa bezrobocia w lutym 2018 wg Eurostat
Stopa bezrobocia w lutym 2018 wg Eurostat
Stopa bezrobocia w marcu 2019 roku wg danych Eurostatu
Stopa bezrobocia w marcu 2019 roku wg danych Eurostatu
Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w czerwcu 2018 roku wg Eurostatu
Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w czerwcu 2018 roku wg Eurostatu
Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w kwietniu 2018 roku wg Eurostatu
Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w kwietniu 2018 roku wg Eurostatu
Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w lipiec 2018 roku wg Eurostatu
Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w lipiec 2018 roku wg Eurostatu
Stopa bezrobocia w w wybranych krajach Europy w październiku 2018
Stopa bezrobocia w w wybranych krajach Europy w październiku 2018
Stopa bezrobocia w wybranych krajach Europy w grudniu 2018, Eurostat
Stopa bezrobocia w wybranych krajach Europy w grudniu 2018, Eurostat
Stopa bezrobocie w wybranych krajach Europy w styczniu 2019, Eurostat
Stopa bezrobocie w wybranych krajach Europy w styczniu 2019, Eurostat
Stopa bezrobocia w wybranych krajach Europy w lutym 2019 wg Eurostatu
Stopa bezrobocia w wybranych krajach Europy w lutym 2019 wg Eurostatu
Suma PKB krajów vs majątek miliarderów
Suma PKB krajów vs majątek miliarderów
Szacunkowy wzrost PKB na 2019 rok wg Komisji Europejskiej (luty 2019)(2)
Szacunkowy wzrost PKB na 2019 rok wg Komisji Europejskiej (luty 2019)(2)
Trójmorze
Trójmorze
Umieralność niemowląt na 1000 żywych urodzeń w 2017 roku, Eurostat
Umieralność niemowląt na 1000 żywych urodzeń w 2017 roku, Eurostat
Unemployment_rate,_2018
Unemployment_rate,_2018
Wartość wskaźnika AIC (konsumpcji) w stosunku do śrendniej UE, dane Eurostat 2018
Wartość wskaźnika AIC (konsumpcji) w stosunku do śrendniej UE, dane Eurostat 2018
Wiek emerytalny (2)
Wiek emerytalny (2)
Współczynnik żywych narodzin na kobietę w wybranych krajach Europy w 2017 roku, dane_ Eurostat
Współczynnik żywych narodzin na kobietę w wybranych krajach Europy w 2017 roku, dane_ Eurostat
Wysokość przychodów podatkowych w stosunku do PKB w krajach OECD
Wysokość przychodów podatkowych w stosunku do PKB w krajach OECD
Wzrost gospodarczy PKB w 2017 roku
Wzrost gospodarczy PKB w 2017 roku
Wzrost PKB w I kwartale 2018 roku w stosunku do IV kwartału 2017 roku
Wzrost PKB w I kwartale 2018 roku w stosunku do IV kwartału 2017 roku
Wzrost PKB w I kwartale 2018 roku
Wzrost PKB w I kwartale 2018 roku
Wzrost PKB w III kw 2018
Wzrost PKB w III kw 2018
Wzrost PKB w III kw-
Wzrost PKB w III kw-
Wzrost PKB w III kw-2017
Wzrost PKB w III kw-2017
Wzrost PKB w IV kwartale 2018 roku w stosunku do III kwartału, źródło_ Eurostat
Wzrost PKB w IV kwartale 2018 roku w stosunku do III kwartału, źródło_ Eurostat
Wzrost PKB w wybranych krajach Europy w 2018 roku, źródło Eurostat
Wzrost PKB w wybranych krajach Europy w 2018 roku, źródło Eurostat
Zadłużenie USA
Zadłużenie USA
Zagrożenie ubóstwem
Zagrożenie ubóstwem
Zmiany PKB per capita PSN w latach 1990-2017
Zmiany PKB per capita PSN w latach 1990-2017
Zmiany populacji
Zmiany populacji